Resource id #3 Boekenschrift - Welkom

Het Boekenschrift

Het boekenschrift is een site waarin de gelezen en te lezen boeken bijgehouden kunnen worden. Er is geen community, geen reclames, geen 'wat anderen leuk vinden als u dit gelezen heeft' functionaliteit. Eigenlijk is dit een saaie site: een privé-overzicht van gelezen boeken door de jaren heen. Voeg boeken toe, geef het beoordelingen, commentaar, genre's, etc. en er ontstaan diverse overzichten van de ingevulde gegevens: aantal gelezen bladzijdes, aantal per genre, aantal per taal, aantal per uitgever, etc.

Een gebruiker moet zich registreren. Boeken kunnen dan toegevoegd worden door een isbn op te geven waarmee titel, auteur, uitgever etc. gevonden kunnen worden of deze gegevens worden zelf ingetypt. Kaften kunnen ook op deze manier gevonden worden, of er kan een afbeelding ge-upload worden.

De plezierfactor

In 1994 overleed veel te vroeg Felix Eijgenraam. Hij was wetenschapsjournalist bij het NRC Handelsblad. Ik kende hem evenwel als auteur van een artikel in het Cultureel Supplement van 22 december 1989: "De plezierfactor van 1989". In dat artikel bekende hij een afwijking te hebben die er op neerkwam dat hij al lang uiterst nauwgezet een boekeschrift bijhield waarin hij al zijn leeservaringen opsloeg. Het stuk was gelardeerd met diagrammen en grafieken. Uit de reacties die hij kreeg bleek dat er vele anderen waren die een zelfde boekenschrift bijhielden, soms al decenia lang.

Het boekenschrift is een schriftje waarin hij, nadat hij een boek had uitgelezen, noteerde om welk boek het ging en wat hij er van vond. Uit het artikel bleek dat hij een echte lettervreter was. Er blijken dan ook conclusies getrokken kunnen worden uit zijn eigen leesgedrag, bijvoorbeeld:

  • verhouding fictie - non-fictie
  • verhouding oorspronkelijk werk - vertaald werk
  • genres (thriller, literatuur, biografie enzovoorts)
  • gemiddeld aantal pagina's van alle gelezen boeken
  • aantal gelezen pagina's per jaar
  • verhouding man - vrouw
  • aantal boeken die een, twee of drie sterren kregen

Het lange artikel werd een boek dat in 1990 uitegeven werd door Aramith in Bloemendaal: De plezierfactor: nut en genot van het boekenschrift. Dat boek heb ik zelf nooit gekocht maar wel geleend en verslonden. Het is al lang uit de handel maar via de Openbare bibliotheek kan het beslist aangevraagd worden, anders is het wel antiquarisch via internet te bekomen. Uit elke zin in het boek blijkt vooral dat het bijhouden van een boekenschrift een onschuldige afwijking is die niemand kwaad doet en pas na jaren "werk" het plezier oplevert: dé plezierfactor.